برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 600,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 10 تا امتیاز 20 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 20 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی